Sprawy karne

Oferta skierowana zarówno do osób, które popadły w konflikt z prawem (podejrzany, oskarżony, skazany) jak i do osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Dowiedz się więcej

 

 

 

Sprawy cywilne

Pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Dowiedz się więcej

 

 

 

Sprawy administracyjne

Pomoc w sprawach z zakresu postępowania przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi (Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny) 

 

Dowiedz się więcej

 

 

Klient indywidualny


Porady prawne oraz pomoc w postępowaniu sądowym i administracyjnym

- Pomoc prawna osobom fizycznym w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz odszkodowań
- Opinie prawne
- Przygotowanie i weryfikowanie umów
- Reprezentacja przed sądami i organami administracji

 

 

Klient biznesowy


Bieżąca obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorstw:

- Obsługa prawna firm
- Opinie prawne
Przygotowanie i weryfikowanie umów
- Obsługa wierzytelności
- Sprawy pracownicze
- Reprezentacja przed sądami i organami administracji

 

 

 

 

O mnie

 

 Radca Prawny Dawid Ciszewski


Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Zawodowo koncentruję się na obsłudze prawnej osób fizycznych w sprawach m. in. z zakresu prawa cywilnego (w tym rodzinnego, rzeczowego i spadkowego), karnego oraz administracyjnego.

Współpracuję również z renomowanymi małopolskimi Kancelariami w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności małych i średnich przedsiębiorców, a także jednostek samorządu terytorialnego. 

Codziennie poszukuję satysfakcjonujących dla Klienta rozwiązań, starając się przedstawiać skuteczne metody pozwalające zapomnieć o problemach prawnych, które często tylko na pozór wydają się być skomplikowane.  

      Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

 

 

 

 


Kancelaria Radcy Prawnego
Dawid Ciszewski
ul. Władysława Jagiełły 26/3
31-711 Kraków

 


(+48) 794 352 774

 


kontakt@kancelaria-ciszewski.pl

 

Oświadczam, iż znana mi jest poniższa treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Ciszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Ciszewski Kancelaria Radcy Prawnego, Pawlikowice 310A, 32-020 Pawlikowice, NIP: 632-199-13-97. Dane udostępnione za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz wyłącznie w tym celu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.