>

Zakres usług

PEŁNA I KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA DLA FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH.

Pomoc w sprawie kredytów frankowych. Bezpłatna weryfikacja umowy i ocena możliwości odzyskania wpłaconych rat.

 

Sprawy karne:

Oferta skierowana zarówno do osób, które popadły w konflikt z prawem (podejrzany, oskarżony, skazany) jak i do osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Sprawy Cywilne:

Pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Sprawy Administracyjne:

Pomoc w sprawach z zakresu postępowania przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi (Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny) 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Dawid Ciszewski
ul. Władysława Jagiełły 26/3
31-711 Kraków

 


(+48) 794 352 774

 


kontakt@kancelaria-ciszewski.pl

 

Oświadczam, iż znana mi jest poniższa treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Ciszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Ciszewski Kancelaria Radcy Prawnego, Pawlikowice 310A, 32-020 Pawlikowice, NIP: 632-199-13-97. Dane udostępnione za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz wyłącznie w tym celu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.